BASICO Tuần luật 2019-46 – Luật trại súc vật

Trong thời đại văn minh tột đỉnh ngày nay, con người vẫn cứ da man đang tâm chém giết, cướp bóc, đầu độc, hãm hại, triệt hạ, hủy hoại lẫn nhau.

File đính kèm