BASICO Tuần luật 2019-45 – Mắc nợ sợ đòi

Có vay thì có trả, giỏi vay thì dầy nợ, dễ vay thì khó trả, nhiều vay thì lắm trả,… dân gian phàn nàn là ăn trước, trả sau thì đau như hoạn,…

File đính kèm