BASICO Tuần luật 2019-44 – Bao la đa cấp

Kinh doanh theo mô hình đa cấp là một phương thức thật hiện đại, rất sáng tạo, tiện tiếp thị, giảm chi phí, dễ bán hàng,… tuy nhiên nó cũng rất dễ bị lạm dụng, gian tà, trí trá, lừa đảo.

File đính kèm