BASICO Tuần luật 2019-43 – Không thông thì tắc

Lẽ thường trong mỗi cuộc chơi cũng như suốt cả cuộc đời, ai sai trái thì phải gánh chịu trách nhiệm, từ đạo đức xã hội cho đến hậu quá pháp lý, mà dân dã gọi là nhầm thua vô ý mất tiền hay phiên bản nhầm thua vô ý mất tình.

File đính kèm