BASICO Tuần luật 2019-37- Lươn khươn mượn đất

Đất đai của ai chả rõ, nhưng quyền sử dụng đất thì thật sự là một dạng tài sản thuộc sở hữu tư nhân như bao của cải khác trên đời, bởi cũng được toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt như bán (gọi chệch là chuyển nhượng), tặng cho, thế chấp, cho thuê,…

File liên kết