BASICO Tuần luật 2019-38- Cần bãi môn bài

Thuế môn bài là cánh cửa đầu tiên phải chui qua khi bước chân vào con đường làm ăn, kinh doanh, buôn bán, vốn được liệt vào các thứ sưu cao, thuế nặng vẫn còn sống dai dẳng đến tận hôm nay.

File đính kèm