BASICO Tuần luật 2019-35- Kinh doanh trốn tránh

Kinh doanh rành rành với loại hình doanh nghiệp nọ, công ty kia nhưng nhiều anh tìm mọi cách lách khỏi hệ thống đăng ký kinh doanh, cứ một mình một khoảnh chẳng giống ai.

File đính kèm