NguyenThanhDangKhoa

Nguyễn Thanh Đăng Khoa

Cố vấn pháp lý BASICO

Tóm lược:

Trước khi gia nhập BASICO, Cố vấn pháp lý Nguyễn Thanh Đăng Khoa đã có kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, bất động sản, công ty quản lý quỹ đầu tư, v.v…

Với nền tảng kiến thức pháp lý vững chắc, cùng khả năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ tốt, Cố vấn pháp lý Nguyễn Thanh Đăng Khoa đã phụ trách tư vấn các lĩnh vực về pháp lý doanh nghiệp, M&A, đầu tư, với khách hàng là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản, đầu tư, bao gồm cả các tổ chức tín dụng.

Có thể nói, thông qua quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như quá trình tham gia tư vấn cho các khách hàng, Cố vấn pháp lý Nguyễn Thanh Đăng Khoa đã tích lũy được nhiều kiến thức pháp lý quan trọng, từ đó có thể hỗ trợ các khách hàng một cách hiệu quả trong các vấn đề pháp lý của mình.

Lĩnh vực đảm nhiệm

 • Dịch vụ Luật sư nội bộ
 • M&A
 • Ngân hàng
 • Chứng khoán
 • Pháp lý doanh nghiệp
 • Pháp lý doanh nghiệp

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Các dự án đã thực hiện

 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát các văn bản, biểu mẫu liên quan đến việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến công bố thông tin của công ty chứng khoán.
 • Tham gia tư vấn giao dịch M&A cho Bên Mua là Công ty TNHH TT Investment nhằm mua lại Công ty mục tiêu từ GUOCOLAND VIETNAM (S) PTE LTD- một công ty thuộc Gouco Group Limited, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore;
 • Tư vấn pháp lý về các phương án cho vay, thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm cho các tổ chức tín dụng.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc rà soát, cũng như hoàn thiện các hợp đồng, giao dịch trong quá trình hoạt động của mình, như Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng cho thuê nhà xưởng sản xuất, Hợp đồng hợp tác đầu tư, v.v