LS Hai 2
Trước khi trực tiếp điều hành BASICO, Luật sư Trần Minh Hải đã thành công trong việc phụ trách và gây dựng hệ thống pháp chế cho nhiều Ngân hàng thương mại lớn, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: -      Giám đốc Pháp chế Ngân hàng Quốc tế (VIB); -      Giám đốc pháp chế Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienViet-PostBank); -      Trưởng phòng pháp chế Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank); -      Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán Quốc Tế (VIS); -      Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);…

Luật sư Trần Minh Hải

Giám đốc điều hành BASICO

Luat su NgocAnh 2
Gắn bó với BASICO từ những ngày đầu hoạt động, Luật sư Ngọc Anh có sự đầu tư, nghiên cứu sâu về thị trường vốn và các hoạt động nghiệp vụ của các định chế tài chính, đặc biệt là tổ chức tín dụng tại thị trường Việt Nam. Luật sư Ngọc Anh đã đảm trách nhiều Dự án nghiệp vụ quan trọng góp phần hoàn thiện về quy trình, công cụ kiểm soát pháp lý, giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ cho nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam; là tác giả và đồng tác giả của nhiều hệ thống quy chế, quy định, quy trình, chính sách trọng yếu, mẫu biểu nghiệp vụ mà BASICO đã xây dựng cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Luật sư Ngọc Anh cũng đã đảm trách thành công nhiều giao dịch tư vấn thuộc các lĩnh vực về pháp lý doanh nghiệp, ngân hàng, M&A, giao dịch thị trường vốn. Đồng thời, rất nhiều vụ án tranh chấp kinh doanh được được Luật sư Ngọc Anh tham gia và đáp ứng những nhu cầu giải pháp của khách hàng. Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh còn là giảng viên tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về môn Pháp luật Tài chính Ngân hàng và là người điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng - SBankTraining

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh

Luật sư thành viên BASICO

NguyenDoThuyDuong
Luật sư Nguyễn Đỗ Thùy Dương đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt tập trung vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp, giao dịch vốn, và các giao dịch khác của doanh nghiệp.

Nguyễn Đỗ Thùy Dương

Luật sư thành viên BASICO

ToHongDung
Trước khi gia nhập BASICO, Luật sư Tô Hồng Dung đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc đa dạng trong lĩnh vực pháp chế nội bộ doanh nghiệp. Luật sư Tô Hồng Dung đã tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt tập trung vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp, tư vấn các giao dịch thương mại, M&A.

Tô Hồng Dung

Luật sư BASICO

PhamThuyNga
Từ khi gia nhập BASICO đến nay, với hệ thống kiến thức pháp lý được đào tạo chuyên sâu và kinh nghiệm phong phú được tích lũy từ thực tiễn hành nghề, Cố vấn pháp lý Phạm Thúy Nga đã và đang phụ trách tư vấn thường xuyên cho các khách hàng là công ty quản lý quỹ, trường đại học tư thục, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xăng dầu, sản xuất và kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phạm Thúy Nga

Cố vấn pháp lý BASICO

NguyenDucAnh
Trước khi gia nhập BASICO, Cố vấn pháp lý Nguyễn Đức Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc đa dạng trong các tổ chức công chứng, pháp chế nội bộ doanh nghiệp.

Nguyễn Đức Anh

Cố vấn pháp lý BASICO

NguyenThanhDangKhoa
Trước khi gia nhập BASICO, Cố vấn pháp lý Nguyễn Thanh Đăng Khoa đã có kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo hiểm, bất động sản, công ty quản lý quỹ đầu tư, v.v...

Nguyễn Thanh Đăng Khoa

Cố vấn pháp lý BASICO