Luat su NgocAnh 2

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh

Luật sư thành viên BASICO

Tóm lược:

Gắn bó với BASICO từ những ngày đầu hoạt động, Luật sư Ngọc Anh có sự đầu tư, nghiên cứu sâu về thị trường vốn và các hoạt động nghiệp vụ của các định chế tài chính, đặc biệt là tổ chức tín dụng tại thị trường Việt Nam. Luật sư Ngọc Anh đã đảm trách nhiều Dự án nghiệp vụ quan trọng góp phần hoàn thiện về quy trình, công cụ kiểm soát pháp lý, giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ cho nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam; là tác giả và đồng tác giả của nhiều hệ thống quy chế, quy định, quy trình, chính sách trọng yếu, mẫu biểu nghiệp vụ mà BASICO đã xây dựng cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Luật sư Ngọc Anh cũng đã đảm trách thành công nhiều giao dịch tư vấn thuộc các lĩnh vực về pháp lý doanh nghiệp, ngân hàng, M&A, giao dịch thị trường vốn. Đồng thời, rất nhiều vụ án tranh chấp kinh doanh được được Luật sư Ngọc Anh tham gia và đáp ứng những nhu cầu giải pháp của khách hàng.

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh còn là giảng viên tại Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về môn Pháp luật Tài chính Ngân hàng và là người điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng – SBankTraining

Lĩnh vực đảm nhiệm

 • Pháp lý doanh nghiệp;
 • Ngân hàng;
 • M&A;
 • Giao dịch thị trường vốn;
 • Giải quyết tranh chấp.

Các dự án đã thực hiện

 • Dự án xử lý nợ cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
 • Dự án tái cấu trúc ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
 • Dự án Định chế hóa cơ cấu tổ chức cho Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank);
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống Phân định trách nhiệm trong nghiệp vụ tín dụng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
  • Dự án Quản trị và Nâng cấp chất lượng Hệ thống văn bản định chế cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
  • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB);
  • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
  • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank);
  • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình nghiệp vụ tín dụng và Hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Công ty Tài chính Xi Măng (CFC);
  • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung về tổ chức và hoạt động nghiệp vụ cho Công ty TNHH Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF);
  • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình nghiệp vụ và Hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á (ASC).
 • Dự án tư vấn Định chế hóa quản trị điều hành Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-Vinashin (CIMB-Vinashin);
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC);
 • Dự án xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ của Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF);
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý quản trị điều hành cho Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
 • Dự án xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2017, tầm nhìn đến năm 2022 cho Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng (DCCD);
 • Dự án tư vấn định chế hóa bộ máy quản trị điều hành cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân Chủ (Khách sạn Dân Chủ, Hotel de I’Opera).
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý quản trị điều hành cho CTCP Quốc tế Sơn Hà;
 • Dự án xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2017, tầm nhìn đến năm 2022 cho Viện Thiết Kế Bộ Quốc phòng (DCCD);
 • Các Dự án tái cấu trúc nợ của doanh nghiệp;
 • Các Dự án tư vấn khác.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh