Dinhhuongganbo

Định hướng gắn bó với Hệ thống Ngân hàng Việt

Đối thoại trong chương trình Cà phê Sáng của InfoTV, Luật sư Trần Minh Hải Giám đốc Điều hành Công ty Luật BASICO chia sẻ về định hướng gắn bó phát triển của BASICO, BANKTraining cùng hệ thống ngân hàng Việt Nam