Doithoai LSThang

Đối thoại VTV1: Trách nhiệm của ngân hàng về an toàn tiền gửi

Luật sư Nguyễn Minh Thắng (BASICO) với chủ đề an toàn tiền gửi tại ngân hàng trên VTV1. Một vài thông tin về Luật sư Nguyễn Minh Thắng: Là thành viên Đoàn luật sư thành phố Hà Nội với 09 năm kinh nghiệm luật sư tư vấn chuyên nghiệp về lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các Văn phòng luật sư, Công ty Luật của Việt Nam; 09 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có 07 năm trực tiếp làm việc tại các Ngân hàng thương mại (VIB, SeABank, Maritime Bank) với các chức danh đã thực tế đảm nhận gồm: Chuyên viên Pháp chế cao cấp; Trưởng Phòng Pháp chế; Trưởng Phòng Pháp chế và Tuân thủ, Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ; Giảng viên kiêm chức Học viện Tư pháp Việt Nam (đào tạo nghiệp vụ Luật sư); Giảng viên nhiều khóa đào tạo tại các ngân hàng với trên 100 buổi giảng về pháp luật tài chính, ngân hàng của Việt Nam.