BASICO Tuần luật 2019-40 – Lập bập thế chấp

Thời buổi đâu đâu cũng toàn bội ước, lừa đảo, gian lận, lật lọng, cong đuôi, chuội nợ, sợ vãi, thì phải có bảo bối là biện pháp bảo đảm ràng buộc cột cổ nợ nần tiền nong, bắt xong nghĩa vụ.

File đính kèm