BASICO Tuần luật 2019-27 – Ẩn khuất xuất xứ

Xuất xứ hàng hóa nội hay ngoại thương đều chung một gốc 1 định nghĩa tưởng rõ như ban ngày tại Điều khoản 3.14, Luật Thương mại năm 2005, nhưng đi vào thực tế thì như thể gà mắc tóc hay hóc xương vịt.

File đính kèm