BASICO Tuần luật 2019-26 – 0 giờ sờ tốp!

Nền kinh tế thị trường không chế biến mang đến kết quả là hàng hóa luôn hạ giá và dư thừa, thay vì xưa sợ thiếu thì nay chỉ lo không tiêu thụ được, nên quảng cáo, khuyến mại, kích thích tiêu dùng, ăn chơi, mua sắm.

File đính kèm