Bia HNGN2

Hiểu nghề Giữ nghiệp (2)

30 Bài học pháp lý nghiệp vụ dành cho Nghề Teller Ngân hàng

1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý nghề giao dịch viên.
2. Giao dịch với tuổi teen.
3. Xử lý bất thường về giấy tờ tùy thân.
4. Khi khách hàng đổi tên.
5. Giao dịch với người giám hộ.
6. Khi khách hàng bặt vô âm tín.
7. Nguy cơ gặp hạn từ ủy quyền vô hạn.
8. Người chết thì ủy quyền hêt.
9. Ban quản trị nhà chung cư – khách hàng tiềm năng.
10. Giao dịch ngoại tệ không phải là giao dịch tài khoản.
11. Hoang mang với dấu cũ – mới.
12. Nhanh trí khi mắc lỗi.
13. Khi tiền gửi có tranh chấp vợ chồng.
14. Cái tâm của giao dịch viên.
15. Làm gì khi phát hiện tiền giả.
16. Thủ thuật lừa đảo qua chuyển khoản.
17. Thận trọng trong bảo mật thông tin khách hàng.
18. Cung cấp thông tin khách hàng cho ai?
19. Giải tỏa tiền từ tài khoản ký quỹ.
20. Các chữ ký mẫu có cần “đúc khuôn”?
21. Chớ hồn nhiên xác thực thông tin Thẻ tiết kiệm.
22. Teller cũng có thể phạm tội về cho vay.
23. Khi phải làm sai theo lệnh sếp?
24. Nguyễn tắc “bất động” khi gặp cướp.
25. Đối phó yêu cầu xác nhận số dư tiền gửi bất thường.
26. Lập chứng từ nộp tiền khống – nguy cơ án tù.
27. Trả tiền gửi không đúng đối tượng.
28. Tự đẩy mình vào nguy cơ trách nhiệm hình sự.
29. Gặp séc giả, mất cả tương lai.
30. Ứng phó chữ ký giả khi doanh nghiệp mở tài khoản.

Sach20HNGN21
Tặng sách HNGN
Sach20HNGN211
Bìa sách “30 Bài học pháp lý nghiệp vụ dành cho Nghề Teller Ngân hàng”