BASICO Tuần luật 2019-31- Chủ sợ con nợ

Đỉnh cao cỡ nào hay thánh thần, trời phật ra sao, cái gì thì cũng có hai mặt hay – dở, tốt – xấu, lợi – hại, phải – trái, chứ chẳng riêng gì dịch vụ đòi nợ thuê.

File đính kèm