Tư vấn chiến lược và Tái cấu trúc doanh nghiệp

Chúng tôi nhìn nhận việc xây dựng chiến lược doanh nghiệp hoặc triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp là các dự án xây dựng nền tảng cơ bản dẫn đến những thành công vượt bậc của doanh nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, tư vấn chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp được lựa chọn là một trong những định hướng hoạt động chính, lâu dài của BASICO và nghiệp vụ tư vấn này đã phần nào được thể hiện trong cả tên gọi cũng như slogan của BASICO.

Tuvan HD giaodich NH 1

BASICO đã cung cấp dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp thực hiện thành công hiệu quả nhiều dự án thuộc các lĩnh vực: Tư vấn đánh giá chiến lược doanh nghiệp, dự án tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn cấu trúc tổ chức hệ thống phòng, ban chuyên môn; Tái cấu trúc nợ doanh nghiệp; Tái cấu trúc quản lý nhân sự doanh nghiệp, phương thức quản trị điều hành doanh nghiệp; tái thiết các chính sách về quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh, cung ứng, quy trình sản xuất, kỹ thuật, kế toán, tài chính; hoàn thiện hệ thống định chế quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

Basico BDS1

Cho đến thời điểm hiện nay, BASICO đã đạt được những thành công thực tế qua rất nhiều Dự án tư vấn tái cấu trúc cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các ngân hàng, định chế tài chính. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu chúng tôi đã trực tiếp triển khai:

 • Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý quản trị điều hành, nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Mạng thanh toán VINA (PAYNET);
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc và xây dựng Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Hải Hưng (nay là Ngân hàng TMCP Đại Dương – OCEAN BANK);
 • Dự án tư vấn xây dựng Cấu trúc tổ chức và Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho Ban Trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Công nghiệp Việt Nam (InBank);
 • Dự án Định chế hóa cơ cấu tổ chức cho Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank);
 • Dự án tư vấn tái cơ cấu, hoàn thiện tổng thể hệ thống nghiệp vụ quy trình cho Công ty Tài chính Bưu Điện (PTFinance);
 • Dự án Tái cấu trúc Hệ thống HDBank cho Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank) – Luật sư Trần Minh Hải là thường trực Ban Dự án phụ trách việc triển khai tổng thể Dự án;
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
 • Dự án tư vấn Định chế hóa quản trị điều hành Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-Vinashin (CIMB-Vinashin);
 • Dự án tư vấn Định chế hóa Quản trị nội bộ cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân Chủ (Chủ sở hữu KHÁCH SẠN 5* HOTEL DE L’OPERA HANOI);
 • Dự án tư vấn xây dựng Đề án Chiến lược phát triển giai đoạn từ 2012 đến 2017 tầm nhìn đến 2022 cho Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng BỘ Quốc phòng (DCCD);
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà (SHI);
 • Đồng thời, các luật sư BASICO đã từng tham gia với tư cách thành viên đóng góp vào sự thành công của các Dự án tái cấu trúc ngân hàng tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam..;
 • Các Dự án tư vấn khác…

BASICO có thể giúp bạn