Tư vấn bất động sản

BASICO là hãng luật tư vấn chuyên nghiệp của nhiều giao dịch lớn về bất động sản, xây dựng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chính về lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC);
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán, đại diện đàm phán với Cơ quan Nhà nước, ký kết các Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT), Hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung ứng, xây dựng (EPC);
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng công trình bất động sản, đăng ký, thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư bất động sản;
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ bất động sản và xây dựng;
 • Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý của bất động sản, của đối tác liên kết đầu tư bất động sản;
 • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán các giao dịch chuyển nhượng Dự án, công trình, bất động sản. Thiết kế các giải pháp cho những giao dịch bất động sản, xây dựng đặc thù như chuyển nhượng các dự án khai khoáng… ;
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan đến bất động sản có giá trị lớn;
 • Tư vấn chính sách pháp lý và điều kiện đầu tư bất động sản, điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, huy động vốn đối với Dự án bất động sản;
 • Tư vấn tái cấu trúc tài chính cho dự án bất động sản;
 • Phân tích ảnh hưởng chính sách pháp luật tác động đến môi trường kinh doanh bất động sản.
VanphongNgocThuy 1

Một số Dự án tiêu biểu có giá trị lớn đã được các Luật sư BASICO trực tiếp thiết kế và là người thương thuyết đàm phán chủ yếu cho giao dịch:

 • Dự án tư vấn hợp tác liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) và Công ty Cơ Khí Ngô Gia Tự để đầu tư xây dựng và kinh doanh Tòa nhà VIBBank-NGT tại khu đất 16, Phan Chu Chinh, Hà Nội;
 • Dự án tư vấn hợp tác đầu tư xây dựng và chuyển giao một phần diện tích Tòa nhà Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1,TP Hồ Chí Minh giữa Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1);
 • Dự án tư vấn hợp tác đầu tư xây dựng và chuyển giao một phần diện tích Tòa nhà Sailing Tower 51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1,TP Hồ Chí Minh giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities) và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1);
 • Dự án tư vấn cho Công ty Dược phẩm Trung ương 1 trong quá trình hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Constrexim để xây dựng Khu nhà ở chung cư cao tầng Dược phẩm TW1;
 • Dự án tư vấn cho giao dịch Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Megaland Việt Nam và Constrexim 1 để đầu tư xây dựng Công trình Hỗn hợp HH1A và HH1B theo tiêu chuẩn toà nhà văn phòng hạng A tại Tây Mỗ, Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
 • Các Dự án tư vấn khác.

BASICO có thể giúp bạn