Thuế, Tài chính doanh nghiệp

THUẾ

BASICO được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam biết đến rộng rãi với vai trò của một hãng luật đã trợ giúp pháp lý thành công cho nhiều doanh nghiệp trong các nhu cầu dịch vụ pháp lý về thuế.

Bên cạnh đó, BASICO cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về thuế một cách toàn diện cho các doanh nghiệp, bao gồm: Tư vấn về các loại thuế, phương pháp tính thuế, xử lý vướng mắc về thuế, tư vấn giải pháp thuế trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ lập kế hoạch về thuế trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các rủi ro pháp lý về thuế trong các hoạt động, dự án của doanh nghiệp.

thue taichinh DN

Năm 2013, BASICO đã nhận cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong tranh chấp truy hoàn thuế đối với nhóm 6 doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu trong kinh doanh cà phê tại Việt Nam gồm: Công ty TNHH DAKMAN Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn INTIMEX, Công ty TNHH OLAM Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An, Công ty TNHH MTV 2-9 Đăk Lăk, Công ty TNHH Anh Minh. Sau khi kết thúc vụ việc, nhóm công ty này đã được Tổng Cục Thuế xác định không sai phạm và không phải truy hoàn thuế với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Đây chỉ là một trong trong rất nhiều trường hợp điển hình mà BASICO đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những tranh chấp pháp lý về thuế.

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

taichinhDN

Năm 2014, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã lựa chọn BASICO làm hãng luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho Dự án Tái cấu trúc nợ. Nhiều năm triển khai dự án này, các Luật sư tư vấn của BASICO đã giúp Vinalines lập phương án tổng thể về tái cấu trúc nợ, hỗ trợ pháp lý cho Vinalines thoái vốn tại các công ty thành viên, công ty con, công ty liên doanh; tư vấn giám sát các quy trình xử lý nợ của các Ngân hàng trong và ngoài nước đối với Vinalines; tư vấn, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng, giao dịch và nhiều vấn đề pháp lý có liên quan.

Đây chỉ là một trong vô số những giao dịch tư vấn tài chính doanh nghiệp mà BASICO đã cung cấp tới nhiều khách hàng doanh nghiệp.

Tại hãng luật của chúng tôi, lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp là một thế mạnh đặc sắc xuất phát từ việc BASICO sở hữu các chuyên gia đầu ngành về pháp lý tài chính ngân hàng. Nhiều luật sư thành viên của BASICO đã từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành hoặc Ban Kiểm soát của các ngân hàng lớn, các công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam.

Chính vì lý do đó, BASICO cung cấp tới Khách hàng dịch vụ toàn diện về pháp lý tài chính doanh nghiệp:

  • Tư vấn xây dựng cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết toàn diện các vấn đề về quản lý doanh thu, chi phí và tài sản doanh nghiệp;
  • Tư vấn cho doanh nghiệp trong các giao dịch với ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
  • Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý cho các phương án huy động vốn của doanh nghiệp;
  • Tư vấn phương án xử lý bất thường liên quan đến tài chính doanh nghiệp;
  • Các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

BASICO có thể giúp bạn