Ngân hàng và tài chính

BASICO được biết đến với tư cách hãng luật sâu sắc về nghiệp vụ ngân hàng. Chúng tôi trợ giúp pháp lý cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động liên quan đến pháp luật. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Gia sach Ngan hang Tai chinh 1

Năm 2010, BASICO trở thành hãng luật nằm trong danh sách ưu tiên lựa chọn của Hong leong Bank Việt Nam.

Năm 2011, BASICO trở thành hãng luật duy nhất tại Việt Nam được Ngân hàng Phương Đông (OCB) lựa chọn làm hãng luật cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong điều hành toàn bộ hệ thống ngân hàng. Qua hơn 6 năm hợp tác, Ban lãnh đạo OCB luôn ghi nhận BASICO đã và đang đóng góp ấn tượng vào việc kiểm soát rủi ro pháp lý tạo nên những thành quả phát triển của OCB suốt thời gian qua.

Năm 2015, BASICO ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV).

Từ năm 2016 tới nay, BASICO chính thức trở thành hãng luật duy nhất được Ngân hàng Á Châu (ACB) lựa chọn để cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ cho Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo ngân hàng.

Năm 2018, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) gia nhập vào nhóm Khách hàng là Hội sở ngân hàng sử dụng dịch vụ Luật sư nội bộ của BASICO.

Gắn bó với ngành Ngân hàng trong mọi lĩnh vực nghiệp vụ, BASICO đã triển khai hàng loạt dự án pháp lý, góp phần hỗ trợ sự phát triển nghiệp vụ của các ngân hàng với một số dự án tiêu biểu:

 • Dự án tư vấn tái cấu trúc ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu và các hợp đồng hợp tác giữa OCB và đối tác trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho OCB;
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB);
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống Phân định trách nhiệm trong nghiệp vụ tín dụng cho OCB;
 • Dự án tư vấn cho Ban Trù bị thành lập Ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam;
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu sản phẩm phái sinh hoán đổi lãi suất cho Ngân hàng MB;
thoathuanhoptac
 • Dự án tập huấn toàn diện về pháp luật tài chính, ngân hàng của Việt Nam cho cán bộ nhân viên Tập đoàn Hong Leong Bank Malaysia tại Kuala Lumpur, Malaysia;
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc và xây dựng Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Hải Hưng (nay là Ngân hàng TMCP Đại Dương – Ocean Bank);
 • Dự án tư vấn xây dựng Hệ thống định chế khung và Hệ thống mẫu biểu về nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank);
 • Dự án tư vấn Cấu trúc tổ chức, xây dựng Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp vụ ngân hàng và tư vấn thường xuyên cho Ban Trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Công nghiệp Việt Nam (InBank);
 • Dự án hoàn thiện tổng thể hệ thống nghiệp vụ quy trình cho Công ty Tài chính Bưu điện (PTFinance);
 • Dự án tư vấn xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ tín dụng và Hệ thống mẫu biểu nghiệp vụ tín dụng, bảo đảm tiền vay cho CFC (nay là Vietcredit);
 • Dự án đào tạo nghiệp vụ tín dụng cho hệ thống Ngân hàng Vietcombank, ACB;
 • Các dự án khác…

Bên cạnh lĩnh vực nghiệp vụ, với chuyên môn sâu sắc của đội ngũ Luật sư, BASICO cũng giúp cho ngân hàng và doanh nghiệp hoàn thành vô số giao dịch ngân hàng, trong đó phần lớn là các giao dịch tín dụng giá trị lớn, giao dịch cho vay hợp vốn, giao dịch trái phiếu, tín dụng quốc tế và hàng loạt giao dịch ngân hàng đa dạng khác.

Dịch vụ pháp lý liên quan