Lao động

Quản trị lao động hiệu quả đóng vai trò là một trong những nhân tố chính quyết định sự thành công đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là một hoạt động phức tạp và thực tế phát sinh nhiều vướng mắc pháp lý.

cap lam viec

BASICO cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý được rủi ro trong quá trình sử dụng nhân sự. Chúng tôi giúp nhiều doanh nghiệp chuẩn hóa các quy định, quy trình về quản trị lao động, quản lý các thỏa thuận về lao động, đào tạo nghề, quản lý các chính sách về tiền thưởng, cổ phiếu thưởng. Chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp xử lý dứt điểm thành công các tranh chấp lao động trong công ty.

BASICO đã triển khai hàng loạt dự án tư vấn về quản lý lao động cho Khách hàng là các hệ thống ngân hàng, các định chế tài chính, các công ty chứng khoán, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp các định chế tài chính, doanh nghiệp như: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC), Tập đoàn Quốc Tế Sơn Hà, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Lê Trần,..

BASICO có rất nhiều kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý quản lý lao động qua việc triển khai các dự án tư vấn đa dạng:

  • Dự án Tư vấn thiết kế mẫu Hợp đồng lao động cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp;
  • Dự án Tư vấn soạn thảo, đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp;
  • Dự án Tư vấn soạn thảo Quy chế tiền lương, Quy chế nhân viên, hệ thống các quy định, quy trình khác về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp;
  • Dự án Tư vấn xây dựng Quy chế phân cấp quản lý nội bộ đối với các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp…
  • Dự án Tư vấn quản lý chi phí lao động hợp lý hợp pháp cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp;
  • Các vụ việc xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động cho nhiều cho nhiều ngân hàng, tập đoàn và doanh nghiệp…

BASICO có thể giúp bạn