Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp

Từ thực tiễn môi trường kinh doanh, BASICO đã phát triển và cung cấp tới các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài hơn 50 nhóm dịch vụ pháp lý thuộc các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn quản lý tài chính doanh nghiệp; tư vấn quản trị lao động; tư vấn quản lý văn bản doanh nghiệp; tư vấn các hợp đồng, giao dịch; tư vấn xử lý bất thường trong hoạt động kinh doanh và các dịch vụ pháp lý khác cho doanh nghiệp.

ls Hai doanhnghiep

Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực pháp luật và kinh doanh của các Luật sư, BASICO có nhiều kinh nghiệm sát cánh cùng các doanh nghiệp, là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

Một số dự án đa dạng trong các lĩnh vực được giới thiệu để ghi nhận giá trị gia tăng của chúng tôi dành cho Khách hàng:

 • Dự án Tư vấn hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital);
 • Dự án Tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu kinh doanh bảo hiểm cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
 • Dự án tư vấn cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) trả bảo hiểm cho người thụ hưởng liên quan đến dự án thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam;
 • Dự án Tư vấn hoàn thiện mẫu hợp đồng giao dịch và hệ thống quy trình nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán YUANTA Việt Nam;
 • Dự án Tư vấn tái cấu trúc và xây dựng Hệ thống tổng thể các quy trình nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;
 • Dự án tư vấn Định chế hóa quản trị điều hành Công ty TNHH Chứng khoán CIMB – Vinashin (CIMB-Vinashin);
 • Dự án Tư vấn định chế hóa các vấn đề cơ cấu tổ chức Bộ máy điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á (ASC);
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý quản trị điều hành cho CTCP Quốc tế Sơn Hà (Tập đoàn Sơn Hà);
 • Dự án xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2017, tầm nhìn đến năm 2022 cho Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng (DCCD);
 • Dự án tư vấn định chế hóa bộ máy quản trị điều hành cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân Chủ (chủ sở hữu khách sạn 5 sao Hotel de L’Opera Ha Noi);
 • Dự án tư vấn tái cấu trúc chi tiết và hoàn thiện cơ chế pháp lý quản trị điều hành, nghiệp vụ cho Công ty Cổ phần Mạng thanh toán VINA (PAYNET);
 • Dự án tư vấn Quản lý chi phí lao động hợp lý, hợp pháp cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh (INDECO);
 • Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Phương Nam trong giao dịch cho vay hợp vốn nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư dự án resort;
 • Tư vấn giao dịch phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đất Xanh; Tập đoàn FLC.
 • Và nhiều dự án khác.

Slogan đã gắn liền hoạt động và sự phát triển của BASICO

“Dựng nền tảng doanh nghiệp!”

toadam ls Hai

Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Điều hành BASICO nói chuyện với các doanh nhân trong Buổi Tọa đàm về Luật Doanh nghiệp 2014

Với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu của mình, BASICO là đối tác tư vấn tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam

BASICO có thể giúp bạn