Dịch vụ luật sư nội bộ

Dịch vụ Luật sư nội bộ là một sản phẩm tư vấn thường xuyên của BASICO dành cho Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng, trong đó BASICO đóng vai trò như một hãng luật nằm trong nội bộ để phục vụ mọi nhu cầu pháp lý phát sinh từ hoạt động của ngân hàng.

Dịch vụ Luật sư nội bộ bao gồm các nhóm dịch vụ như sau:

Nhóm dịch vụ pháp lý vụ việc:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, gồm:
  • Nghiệp vụ cấp tín dụng;
  • Nghiệp vụ bảo đảm tiền vay;
  • Nghiệp vụ huy động vốn;
  • Nghiệp vụ nguồn vốn;
  • Dịch vụ thanh toán và các nghiệp vụ ngân hàng khác.
 • Dịch vụ cung cấp thông tin pháp luật.
 • Dịch vụ tư vấn VIP.

Nhóm dịch vụ pháp lý dự án:

 • Dịch vụ tư vấn đánh giá tổng thể hồ sơ khoản cấp tín dụng giá trị lớn có dấu hiệu rủi ro bất thường hoặc khả năng mất vốn.
 • Dịch vụ tư vấn xử lý nợ.

Với một mức phí dịch vụ ổn định, Khách hàng nhận về các giá trị gia tăng:

 • Quản lý tốt hơn chi phí hoạt động do BASICO sẽ đóng vai trò hơn cả một Phòng, Ban pháp chế nội bộ của ngân hàng
 • Hưởng hiệu quả thực chất hơn về chất lượng tư vấn
 • Phòng vệ tốt hơn rủi ro pháp lý
 • Nhận các ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ pháp lý khác của BASICO
Anhdaidien lsnb3
 • Dịch vụ tư vấn xử lý trách nhiệm hậu quả tín dụng liên quan đối với ngân hàng.
 • Dịch vụ tư vấn trợ giúp pháp lý tiền tố tụng trong trường hợp có khả năng phát sinh trách nhiệm hình sự từ thực thi nghiệp vụ.
 • Dịch vụ tư vấn văn bản định chế nghiệp vụ.
 • Dịch vụ tư vấn xử lý bất thường.
 • Dịch vụ tập huấn pháp lý nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của ngân hàng.

Thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng, các khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ luật sư nội bộ của BASICO gồm có:

 • Ngân hàng TMCP Á Châu
 • Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
 • Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 • Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương
 • Công ty TNHH Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Và nhiều Khách hàng khác là các Chi nhánh ngân hàng.

Dịch vụ pháp lý liên quan