Đào tạo pháp lý cho doanh nghiệp

BASICO cùng với Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng SBankTraining triển khai các chương trình đào tạo nghiệp vụ pháp lý cho các ngân hàng, định chế tài chính và doanh nghiệp.
Các sản phẩm đào tạo luôn bao gồm tổng quan kiến thức pháp lý, các kỹ năng pháp lý và các kinh nghiệm pháp lý cần thiết.
Qua mỗi năm đều có hàng nghìn lượt học viên tham gia các khóa học lý thú và được đồng cấp chứng nhận tham gia khóa học bởi BASICO và SBankTraining.
daotaophaplyDN2

Công ty Cổ phần Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng

SBankTraining 310x379 1

Dựng nền tảng nghề nghiệp!

www.sbanktraining.edu.vn

Các chương trình đào tạo