CNTT & Truyền thông

Laodong

Công nghệ thông tin và truyền thông là nhóm ngành kinh doanh mà sự phát triển luôn dựa trên nền tảng tự do và sáng tạo. Để có thể tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, truyền thông luôn cần được bảo đảm pháp lý cho các ý tưởng sản phẩm, cho việc triển khai kinh doanh phù hợp với đòi hỏi của pháp luật.

Với kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về các thách thức kinh doanh mà các doanh nghiệp trong nhóm ngành công nghệ thông tin và truyền thông phải đối mặt, BASICO là hãng luật đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Mobifone – một trong những doanh nghiệp đầu ngành có truyền thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã lựa chọn BASICO là hãng luật cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên, giải quyết toàn diện các nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp. BeGroup – doanh nghiệp công nghệ mới, cung ứng dịch vụ công nghệ gọi xe trên thị trường Việt Nam cũng lựa chọn chúng tôi là hãng luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện. Đây là những khách hàng tiêu biểu cùng nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghệ, thông tin và truyền thông đã tin cậy sử dụng dịch vụ pháp lý của BASICO.

Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông các dịch vụ pháp lý toàn diện:

  • Dịch vụ Luật sư nội bộ;
  • Dịch vụ tư vấn quản trị lao động dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
  • Dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông như: giao dịch chuyển giao công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, website thương mại điện tử, thu thập quản lý thông tin người dùng…;
  • Dịch vụ pháp lý về giải quyết tranh chấp, kiện tụng trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông;
  • Dịch vụ pháp lý về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyển thông;
  • Và các dịch vụ pháp lý khác.

BASICO có thể giúp bạn