Bảo hiểm

insurance law

Thị trường kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam đang phát triển nhanh với sự cạnh tranh lớn của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Bằng kinh nghiệm và năng lực tư vấn pháp lý của mình, BASICO đã giúp nhiều công ty bảo hiểm hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh, quy trình nghiệp vụ. BASICO cũng tham gia thẩm định, thiết kế các mẫu biễu hợp đồng giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Một trong những dự án tư vấn tiêu biểu của BASICO trong lĩnh vực này: Dự án tư vấn Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu trong các lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) được BASICO thực hiện hoàn tất năm 2013.

Năm 2019, BASICO thực hiện hoàn tất Dự án tư vấn Thỏa thuận độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) giữa Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam. Đây là một điểm nhấn trong số các dự án tư vấn của BASICO cho các giao dịch kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Luatsu Hai

Với đội ngũ luật sư tranh tụng nổi bật về kinh nghiệm, uy tín, BASICO cũng hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng trong hàng loạt vụ việc tranh chấp về bảo hiểm. Qua nhiều năm, BASICO được nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tin dùng, lựa chọn là hãng luật cung cấp dịch vụ tranh tụng giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ pháp lý liên quan

  • Giao dịch bảo hiểm và Tái bảo hiểm
  • Sản phẩm bảo hiểm
  • Quy trình kinh doanh của các công ty bảo hiểm
  • Tranh chấp bảo hiểm
  • Bồi thường bảo hiểm

BASICO có thể giúp bạn