BinhHa BIDV1

Xét xử vụ án thất thoát 1.664 tỷ đồng tại BIDV

Công ty Bình Hà muốn tái cơ cấu để trả nợ cho BIDV

Tiếp tục xét xử các sai phạm xảy ra tại BIDV

Tranh luận về vai trò của các bị cáo trong vụ án BIDV

Xét xử vụ án thất thoát 1.664 tỷ đồng tại BIDV