BASICO Tuần luật 2017-52 – Vật Luật Doanh nghiệp!

Doanh nghiệp là lực lượng chính yếu nuôi sống, quyết định chính kiến, tiền bạc, sang hèn, thành đạt, phát triển tại mỗi quốc gia, nhưng phải đến tận 1989 chúng ta mới có Luật Doanh nghiệp.

File đính kèm