Dịch vụ pháp lý cho tổ chức tín dụng

Gắn bó với ngành ngân hàng trong mọi lĩnh vực nghiệp vụ, BASICO đã triển khai hàng loạt dự án pháp lý, góp phần hỗ trợ sự phát triển nghiệp vụ của các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng khác. Với kinh nghiệm sâu rộng và khả năng cung cấp các giải pháp pháp lý hữu hiệu, BASICO được đánh giá là hãng luật sâu sắc nhất về nghiệp vụ ngân hàng và là đối tác tư vấn pháp lý đồng hành của ngành ngân hàng Việt Nam.

Gia sach Ngan hang2

Các sản phẩm dịch vụ pháp lý đang được BASICO cung cấp cho cộng đồng ngành ngân hàng bao gồm:

  • Dịch vụ luật sư nội bộ
  • Tư vấn pháp lý Quản trị ngân hàng
  • Tư vấn pháp lý Nghiệp vụ ngân hàng
  • Tư vấn pháp lý Hoạt động giao dịch ngân hàng
  • Tư vấn Xử lý bất thường hoạt động ngân hàng
  • Tư vấn giao dịch lớn, quyết định rủi ro cao của ngân hàng
  • Tư vấn cho Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân

Dịch vụ pháp lý của BASICO dành cho Ngân hàng không giới hạn ở phạm vi các giao dịch, mà mở rộng tới hệ thống quản trị điều hành, nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng mọi nhu cầu pháp lý phát sinh từ hoạt động của ngân hàng.

Dịch vụ pháp lý liên quan