TranThaiThienQuoc

Luật sư Trần Thái Thiên Quốc

Luật sư thành viên BASICO

Tóm lược:

Là Trưởng phòng Tư vấn định chế BASICO, Luật sư Trần Thái Thiên Quốc phụ trách việc quản lý, tư vấn cho nhóm khách hàng là các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…

Luật sư Trần Thái Thiên Quốc cũng tham gia tư vấn trong nhiều dự án M&A, giao dịch cho vay hợp vốn, phát hành trái phiếu… cho các định chế tài chính và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, Luật sư Trần Thái Thiên Quốc còn đảm trách việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và lĩnh vực thương mại nói chung.

Lĩnh vực đảm nhiệm

 • Dịch vụ Luật sư nội bộ
 • Ngân hàng và tài chính
 • Giao dịch thị trường vốn
 • Pháp lý doanh nghiệp
 • M&A
 • Tư vấn chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

Các dự án đã thực hiện

 • Tư vấn cho giao dịch thâu tóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, với giá trị hơn 500 tỷ đồng.
 • Tư vấn cho giao dịch mua lại một doanh nghiệp bất động sản, với giá trị 1.000 tỷ đồng.
 • Tư vấn giao dịch M&A cho Bên Mua là Công ty TNHH TT Investment nhằm mua lại Công ty mục tiêu từ GUOCOLAND VIETNAM (S) PTE LTD- một công ty thuộc Gouco Group Limited;
 • Tư vấn pháp lý cho Ngân hàng TMCP Phương Đông trong giao dịch M&A với Aozora Bank – một ngân hàng của Nhật Bản;
 • Tư vấn pháp lý cho Ngân hàng TMCP Phương Đông trong giao dịch hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam qua kênh ngân hàng (bancassurance);
 • Tư vấn pháp lý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trong giao dịch phát hành trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng;
 • Bảo vệ thành công cho công ty mua bán nợ của Ngân hàng TMCP Á Châu trong tranh chấp chuyển nhượng bất động sản là trường học, với giá trị tranh chấp gần 150 tỷ đồng;
 • Bảo vệ cho các cổ đông của các công ty khai thác, chế biến khoáng sản trong các tranh chấp tại Tòa án và Trọng tài trị giá hơn 50 triệu USD;
 • Bảo vệ cho liên danh ba công ty bảo hiểm tranh chấp yêu cầu các nhà thầu bồi thường trong vụ việc vỡ đập thủy điện.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh

Báo chí